Reklamacje

Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w  portalu Drukarni Kolumb, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Aby złożyć reklamację na dane zlecenia należy zalogować się na swoje konto w panelu klienta, przejść do zamówień zakończonych i wybrać link „Zareklamauj” przy zamówieniu, którego reklamacja się tyczy. Wszelkie uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres  reklamacje@drukarniakolumb.pl
Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w portalu Drukarni Kolumb oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. W pierwszej kolejności Zleceniobiorca ma obowiązek usunąć wady towaru lub wymienić na towar pełnowartościowy.
Reklamacje można złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Do momentu rozpatrzenia reklamacji całość otrzymanych materiałów pozostaje u Zamawiającego, w tym czasie Zamawiający nie może nim dysponować.
Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

 

Proszę pamiętać!

Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Jednak ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów, a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

Jesteśmy na Google+
Google+