Jak przygotować projekt?

Zasady ogólne

Przygotowanie pliku do druku to jedna z trudniejszych kwestii w drukarni internetowej, ale poczyniliśmy wszelkich starań by ułatwić to zadanie. Każdy produkt ma w zakładce SZABLONY makiety projektu przygotowane w różnych programach graficznych. Tam zaznaczyliśmy linie cięcia, spady i marginesy bezpieczeństwa. Prosimy, aby wszystkie strony projektu znajdowały się w jednym pliku, wyjątek stanowią druki oprawie klejonej, gdzie okładka musi być przesłana w osobnym pliku.

1. Preferowanym formatem dostarczania materiałów do drukarni jest PDF.

a)      Plik PDF należy zapisać jako kompozytowy, czyli pełnokolorowy (nie sepracacje), ponieważ tylko takie pliki umożliwiają wprowadzenie poprawek (np. overprint, trapping itp.).

Pomoc-07_Kompozyt_07

b)      Wielostronicowe publikacje powinny być zapisane w jednym pliku PDF, ze stronami ułożonymi w kolejności takiej, jak w gotowej publikacji.

c)      Każda praca powinna zawierać informacje o formacie strony: wymiar netto, wielkość spadów (trim box, bleed box). Jeśli plik nie zawiera tych informacji, praca musi być wyśrodkowana oraz powinien być dołączony plik z opisem strony (format strony, spady itp.). (plik Pomoc-01_Formaty_Strony-01.gif)

Pomoc-01_Formaty_Strony-01

d)     Wszystkie znaczniki drukarskie (linie cięcia, pasery itp.) należy odsunąć od formatu netto o 3 mm.

e)      Jeśli publikacja zawiera tlo dochodzące do linii cięcia, należy je rozciągnąć ok. 3 mm poza ten obszar (spad).

f)       Wszystkie ważne elementy graficzne (logotypy, tekst, zdjęcia itp.) powinny być odsunięte od linii cięcia (formaty netto) o ok. 5 mm.
(plik Pomoc-02_Formaty_Strony-02.gif)

Pomoc-02_Formaty_Strony-02

g)      Kolorystyka dokumentu musi zawierać się w przestrzeni kolorów CMYK i/lub Pantone (zgodnie ze specyfikacją zlecenia). Nie powinno się osadzać profili ICC (może to powodować zmianę kolorystyki). W przypadku prac zawierających np. elementy RGB, zostaną one przekonwertowane na CMYK.

h)      Bitmapy kolorowe oraz w odcieniach szarości powinny mięć rozdzielczość 250-350 ppi.
Obrazy monochromatyczne (jednokolorowe) 1200-2400 ppi. 
Natomiast w grafikach wielkoformatowych, np. billboardach dopuszczalne są niższe rozdzielczości – od 30 dpi.

Pomoc-03_Rozdzielczosc-01

 

 

 

i)        W celu uzyskania głębokiej czerni w projektowaniu tła (aple) należy stosować „głęboką czerń”: 50/40/40/100 CMYK. Natomiast napisy w kolorze czarnym przygotowujemy w postaci  0/0/0/100 CMYK.

Pomoc-04_Czern-01

 

 

j)        Jeśli w pracy występują niewielkie elementy graficzne na tle (tekst, grafika), lub „w kontrze” (np. biały tekst/grafika na czarnym tle), to aby uniknąć problemu niedokładności pasowania przy druku kolejnych separacji zaleca się zastosowanie trappingu (zalewka, nadlewka, podlewka). UWAGA! Istnieje możliwość zlecenia wykonania zalewkowania w drukarni.

Pomoc-05_Traping-01

 

 

 

 

 

2. Po uzgodnieniu z drukarnią, istnieje również możliwość przesłania plików w formatach „otwartych” np.: Corel (wersja X5), Ilustrator (wersja CS5/15), Indesign ( wersja CS5/7), Photoshop (PSD), EPS, TIFF, JPEG.

a)      W plikach Corela oraz Ilustratora wszystkie teksty należy zamienić na krzywe.

b)     Dokumenty Indesign’a należy przygotować jako „pakiet”, tak aby zachować wszystkie użyte grafiki oraz fonty

c)      Pliki Photoshopa (PSD, TIFF) przed zapisem należy „spłaszczyć” do jednej, podstawowej warstwy.

d)     Dla formatu JPEG najlepiej wybrać minimalną kompresję, tak aby uzyskać najwyższą jakość zdjęć.

 

 

 

Jeśli informacje zawarte menu dolnym oraz w FAQ nie będą wystarczające dla Państwa i nadal będą jakieś wątpliwości dotyczące przygotowanego projektu – zawsze możesz napisać do nas na adres kontakt@drukarniakolumb.pl 

 

    

Jesteśmy na Google+
Google+