WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POLIGRAFICZNYCH 

Projekty Unijne: nr projektu POIR.03.02.01-24-0013/18-00

KOLUMB Krzysztof Jański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie
innowacyjnych produktów poligraficznych w przedsiębiorstwie KOLUMB”

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów poligraficznych, które będą
posiadały zdolność do samoczyszczenia.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

  • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników badań,
  • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym,
  • zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

Wartość ogółem projektu wynosi 6 420 600,00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 2 352 000,00 zł

Jesteśmy na Google+
Google+