Ekologia

Wiemy, że w biznesie pieniądze to nie wszystko. Z myślą o komforcie życia  i bezpieczeństwie nas wszystkich Drukarnia Kolumb konsekwentnie prowadzi  politykę proekologiczną. Polega ona na segregacji odpadów takich jak ścinki papierowe, materiały plastikowe oraz odczynniki chemiczne, które przetwarzane są przez wyspecjalizowane firmy. Wierzymy, że każda ilość odpadów w odpowiedni sposób przetworzona lub zrecyklingowana przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w którym żyjemy. 

Jesteśmy na Google+
Google+